Hyvinvointia muista ihmisistä

Hyvinvointia muista ihmisistä

Hyvien ihmissuhteiden ja sosiaalisen kanssakäymisen on havaittu lisäävän mielen ja aivojen hyvinvointia. Yksinäisyys taas lisää sydäntautien sekä monien muiden sairauksien, kuten Alzheimerin vaaraa. Ymmärrys sosiaalisen ympäristön vaikutuksista ihmisen terveydelle on lisääntynyt valtavasti viime vuosina. Tutkijat ovat pystyneet esimerkiksi osoittamaan yksinäisyyden ja stressin estävän aivojen normaalia kehittymistä kokeellisesti. Positiivinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa taas kohentaa terveyttä, suojaa sairauksilta ja kasvattaa paranemismahdollisuuksia niillä, jotka ovat jo sairastuneet. Vertaistuki on sairastuneille ja heidän lähiomaisilleen on tärkeä voimavara arjessa selviytymiseen. Ihmissuhteet tietysti elävät ja muuttuvat elämän mukana. Välillä ihmiselle ystävät ovat tärkeimpiä ja välillä keskiössä on perhe. Tasapainoisten ihmissuhteiden ylläpitämisen edellytyksenä on ajan viettäminen yksin ja omassa rauhassa. Tärkeintä ihmisille onkin tunnistaa, että millainen vuorovaikutus tukee ja edistää omaa hyvinvointia ja millaisia ihmissuhteita on hyvä pitää ja vaalia. Jotkut ihmiset tarvitset enemmän ihmissuhteita voidakseen hyvin ja toiset tarvitsevat vain muutaman hyvän ystävän tai lähiomaisen kukoistaakseen. Selvää kuitenkin on, että jokainen meistä kaipaa seuraa ja läheisyyttä sosiaalisina eläiminä.

unnamed
unnamed (1)
7262
friendship
_1262-21017